top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Camperplaats De Lopende Eend, gevestigd aan

Schijndelsedijk 4

5283 VD Boxtel

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.delopendeeend.nl/

+31649718997

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camperplaats De Lopende Eend verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camperplaats De Lopende Eend verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

- Het verzamelen van de wettelijk verplichte persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze toeristenbelastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvormning

Camperplaats De Lopende Eend maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Camperplaats De Lopende Eend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de  wettelijk aangegeven bewaartermijn van persoonsgegevens. Deze bedraagt 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Camperplaats De Lopende Eend verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Camperplaats De Lopende Eend gebruikt enkel essentiële cookies om gebruikerservaringen te verbeteren

 

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camperplaats De Lopende Eend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delopendeeend.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Camperplaats De Lopende Eend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camperplaats De Lopende Eend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@delopendeeend.nl.

bottom of page